ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image1_lg

คอนติเนนทอล ระยอง, ประเทศไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Continental Reifen Deutschland GmbH ดำเนินการข้อมูลของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ continental.co.th โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ดังนี้

 

1. หัวข้อทั่วไป

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกจะได้รับการรวบรวมประมวลผลโดย Continental Reifen Deutschland GmbH มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นในการใช้งานเว็บไซต์ continental.co.th  ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกส่งต่อไปยัง บริษัท ที่เป็นพันธมิตรกับ Continental Reifen Deutschland GmbH ตามหัวข้อที่ 15 และรายละเอียดดังต่อไปนี้ Continental จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกเขตอำนาจรัฐที่ Continental ประกอบการอยู่ ซึ่งรวมถึงกฎหมายของประเทศไทยด้วย

 

Continental รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานความสมัครใจของผู้ใช้งานทุกประการ

 

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น ผู้ใช้บริการตกลงและให้ความยินยอมแก่ Continental ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอื่น ๆ ที่ Continental ได้รับ และข้อมูลที่ Continental ขอเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่ผู้ใช้งานให้ไว้นั้นอาจถูกแสดงหรือแบ่งปันให้บุคคลทั่วไปสามารถดูได้ ดังนั้นผู้ใช้งานต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความเสี่ยงในการแสดงข้อมูลดังกล่าว

 

ในการให้บริการเว็บไซต์ continental.co.th (เช่นการสนับสนุนด้านเทคนิค) เราจะส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการของเราดังนี้


- Materna GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, Germany

- Arvato Systems S4M GmbH, Ringstr. 16-20, 33378 Rheda-Wiedenbrückประเทศเยอรมนีและ

- mmpro film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 เบอร์ลิน, เยอรมนี

 

Materna GmbH, Arvato Systems S4M GmbH และ mmpro film- und medienproduktion GmbH (บนพื้นฐานความสมัครใจของผู้ใช้งานทุกประการหรือถ้า Materna GmbH, Arvato Systems S4M GmbH และ mmpro film- und medienproduktion GmbH อยู่นอกสหภาพยุโรปโดยอิงตามข้อสัญญามาตรฐานของ EU)


Continental จะปฏิบัติจัดการต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด


2. การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

 

Continental Reifen Deutschland GmbH จัดเก็บเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้เว็บไซต์ continental.co.th เท่านั้น โดยผู้ใช้งานตกลงและยินยอมให้ Continental สามารถแบ่งปัน เปิดเผย ส่ง โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไปยังพันธมิตรของเรา เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันที่และเวลาของการเยี่ยมชมหน้าเว็บที่เข้าชมการใช้เคอร์เซอร์บนเว็บไซต์ฟังก์ชันเพจที่ใช้และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของ Continental ที่อยู่ IPของท่าน จะถูกส่งโดยไม่ระบุตัวตน และใช้เฉพาะเพื่อกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในระดับเมืองเท่านั้น

 

Continental Reifen Deutschland GmbH ใช้ข้อมูลนี้ในการวัดกิจกรรมของเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลสถิติและปรับปรุงบริการและข้อมูลที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลผู้ใช้ส่วนบุคคลจะใช้เพื่อดำเนินการ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมหรือตามข้อกำหนดในการป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของกฎหมายของประเทศนั้นๆ

Continental ได้บังคับใช้กฎการคุ้มครองข้อมูลระดับโลก (Binding Corporate Rules) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Continental Reifen Deutschland GmbH จัดเก็บข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์ เช่น ชื่อ บริษัท อีเมล ที่อยู่และโทรศัพท์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารกับท่านเท่านั้น ข้อมูลจะถูกจัดเก็บและ / หรือใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล การสอบถาม / แก้ไขปัญหา / การเข้าร่วมในการแข่งขัน ข้อมูลของท่านจะถูกนำออกเมื่อประมวลผลการสอบถาม / แก้ไขปัญหาของท่านได้ โดยที่ไม่ขัดกับหน้าที่ ตามกฎหมายที่ต้องเก็บรักษาบันทึกข้อมูลนั้นๆไว้


3. สิทธิของผู้มีข้อมูล
3.1 โปรดทราบว่าภายใต้ระเบียบ EU General Protection 
ข้อมูล (EU GDPR) ท่านมีสิทธิ์ต่อไปนี้ในการเชื่อมต่อกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:
ข้อมูลข่าวสารภายใต้ข้อ 13 และข้อ 14 EU GDPR
สิทธิในการเข้าถึงภายใต้ข้อ 15 EU GDPR
สิทธิที่จะแก้ไขภายใต้ข้อ 16 EU GDPR
สิทธิ์ในการลบล้างตามข้อ 17 EU GDPR
สิทธิในการ จำกัด การดำเนินการภายใต้ข้อ 18 EU GDPR
สิทธิในการพกพาข้อมูลภายใต้ 20 GDPR ของสหภาพยุโรป
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดติดต่อผู้ดูแลข้อมูลของเราทางอีเมลที่: dataprotection@conti.de
3.2 ตามข้อ 21 EU GDPR ท่านมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการยินยอมให้มีการรวบรวมประมวลผล /  
จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา 
โดยท่านต้องเซ็นยินยอมโดยการเขียนจดหมายถึง Continental Reifen Deutschland GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hanover, Germany  
หรือโดยการส่งอีเมลไปที่ mail_service@conti.de
3.3 ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันข้อมูลของเราได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นคำถามหรือข้อร้องเรียน 
ที่อีเมล: dataprotection@conti.de นอกจากนี้ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมได้
 
4. การป้องกันข้อมูลที่เก็บไว้
บริษัท และ Materna GmbH, Arvato Systems S4M GmbH และ mmpro film- und medienproduktion 
GmbH ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กร เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะได้รับการจัดการ หรือป้องกันการเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต 
มาตรการด้านความปลอดภัยนี้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีล่าสุด 
ข้อมูลอาจถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่สาม ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอแนะนำว่าในการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 
(เช่นทางอีเมล) ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ ข้อมูลที่ที่เป็นความลับควรถูกส่งผ่านการเชื่อมต่อ
ที่ปลอดภัย (SSL) หากท่านเข้าถึงหน้าเว็บและไฟล์จากนั้น จะขอให้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลโปรดทราบว่า 
การส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านทางอินเทอร์เน็ตอาจไม่ปลอดภัย และมีความเสี่ยงที่อาจมีการเข้าถึงและจัดการ
โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
 
5. คุกกี้
เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ 
คุกกี้ดังกล่าวใช้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์เท่านั้น คุกกี้อื่น ๆ (เช่นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์) 
จะถูกสร้างตามความยินยอมของท่านเท่านั้น (ดูนโยบายคุกกี้) นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือก
ที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ในการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าท่านอาจไม่สามารถ
ใช้งานฟังก์ชันต่างๆของเว็บไซต์นี้ได้หากทำเช่นนั้น
 
6. WebTrends Infinity
เว็บไซต์นี้ใช้ WebTrends Infinity ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บจาก WebTrends Inc. 
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "WebTrends") WebTrends ใช้คุกกี้ในไซต์ของเรา 
ซึ่งสร้างขึ้นจากความยินยอมของท่านเท่านั้น
ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ จะเกี่ยวข้องกับวันที่และเวลาของการเยี่ยมชมหน้าเว็บที่เข้าชมการใช้เคอร์เซอร์
บนเว็บไซต์ฟังก์ชันเพจที่ใช้และเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของ Continental ที่อยู่ IP ของท่าน
ถูกส่งโดยไม่ระบุตัวตนและใช้เฉพาะเพื่อกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในระดับเมืองเท่านั้น 
ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เข้าชมเว็บไซต์แต่ละบุคคลได้ตลอดเวลา

 

7. Google Analytics
เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บจาก Google Inc. 
("Google") Google Analytics ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน 
เพื่อช่วยให้เว็บไซต์วิเคราะห์ว่าผู้ใช้ใช้เว็บไซต์อย่างไร ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งาน
เว็บไซต์เหล่านี้จะถูกส่งไปและจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกา
 
ในกรณีที่มีการเปิดใช้งานการระบุชื่อที่อยู่ IP Google จะตัดทอน / ยกเลิกการระบุชื่อ octet 
สุดท้ายของที่อยู่ IP สำหรับประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปรวมถึงคู่สัญญาอีกฝ่ายของข้อตกลง
เขตเศรษฐกิจยุโรป ในกรณีที่ไม่ซ้ำกันที่อยู่ IP แบบเต็มจะถูกส่งและย่อโดยเซิร์ฟเวอร์ Google 
ในสหรัฐอเมริกา เว็บไซต์นี้ใช้การระบุชื่อ IP ที่ใช้งานอยู่ ในนามของผู้ให้บริการเว็บไซต์ Google 
จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมเว็บไซต์
สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต
แก่ผู้ให้บริการเว็บไซต์
Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของท่านกับข้อมูลอื่น ๆ ที่ Google เก็บไว้ คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราใช้
เฉพาะข้อมูลที่ท่านยินยอมเท่านั้น นอกจากนี้ท่านสามารถป้องกันคุกกี้ได้อย่างถาวรโดยการเปลี่ยนแปลง
ที่ในการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่าน  อย่างไรก็ตามหากท่านทำเช่นนั้นท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด
ของเว็บไซต์นี้ได้ นอกจากนี้ท่านสามารถป้องกันการรวบรวมและการใช้ข้อมูลของ Google (คุกกี้และที่อยู่ IP) 
โดยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินเบราว์เซอร์ที่: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th
คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บตามความยินยอมของท่านเท่านั้น 
เว็บไซต์นี้ใช้ท่านลักษณะ Google Analytics ต่อไปนี้โดยพิจารณาจากโฆษณาแบบดิสเพลย์:
การรายงานข้อมูลประชากรและความสนใจของ Google Analytics
การรายงานการแสดงผลบนเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google
รีมาร์เก็ตติ้ง
เราใช้การรายงานข้อมูลประชากรและความสนใจของ Google Analytics 
เราใช้ข้อมูลจากการโฆษณาตามความสนใจของ Google หรือข้อมูลผู้ชมของบุคคลที่สาม 
(เช่นอายุเพศและความสนใจ) ร่วมกับ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและการตลาด
เราใช้การปรับปรุงการตลาดกับ Google Analytics บนเว็บไซต์นี้เพื่อโฆษณาออนไลน์ 
ผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง Google แสดงโฆษณาของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
เราและผู้ให้บริการบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง Google ใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (เช่นคุกกี้ Google Analytics) 
และคุกกี้ของบุคคลที่สาม (เช่นคุกกี้ DoubleClick) ร่วมกันเพื่อแจ้งให้ทราบเพิ่มประสิทธิภาพ
และแสดงโฆษณาตามการเยี่ยมชมที่ผ่านมาของท่านไปยังเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์
 
ท่านสามารถเลือกไม่ใช้ Google Analytics สำหรับการโฆษณาแบบดิสเพลย์
และกำหนดค่าโฆษณาบนเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google Analytics 
โดยใช้การตั้งค่าโฆษณาบน https://www.google.com/settings/ads
  
8. การแบ่งปันในเครือข่ายทางสังคม:
หากท่านใช้ฟังก์ชัน "แบ่งปัน" ในเว็บไซต์ของเรา จะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
ไปยังบริการสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง หากท่านใช้โปรไฟล์ของท่านเองเพื่อแชร์เนื้อหา
เว็บไซต์ของเรา เราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและขอบเขตของข้อมูลที่เก็บรวบรวม
โดยเครือข่ายเครือข่ายทางสังคมเหล่านี้ ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายส่วนบุคคล
ของเครือข่ายสังคมที่เกี่ยวข้องจะถูกบังคับใช้ใช้ในส่วนนี้


iFraming:
 
เราโพสต์วิดีโอผ่าน iFraming บนเว็บไซต์ของเรา เนื้อหาภายนอกจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
สามารถฝังและแสดงในพื้นที่ที่กำหนดบนเว็บไซต์ของเราผ่านทาง iFraming
 
วิดีโอจากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามต่อไปนี้ฝังอยู่ในเว็บไซต์ของเรา:
 
YouTube:
เว็บไซต์ที่ฝังวิดีโอผ่าน iFraming ดำเนินการโดย YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. 
San Bruno, CA 94066, USA
 
เมื่อคลิกที่วิดีโอวิดีโอจะถูกทำเครื่องหมายด้วยโลโก้ YouTube 
ท่านสามารถดูประกาศการคุ้มครองข้อมูลของ YouTube [ที่นี่]
 
หากท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราด้วยวิดีโอแบบฝังตัว Internet Explorer 
จะไม่สร้างลิงก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่ายที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ 
เมื่อคลิกที่วิดีโอที่ฝังไว้ท่านยินยอมให้สื่อสารกับเว็บไซต์ดังกล่าว
และการวางคุกกี้โดยเว็บไซต์นี้ การคลิกที่วิดีโอที่ฝังตัวข้อมูลที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
จะถูกส่งต่อให้กับผู้ให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติและคุกกี้จะถูกใส่โดยเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น
 
หากท่านลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าวที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราข้อมูลที่ส่งจะเชื่อมโยง
กับบัญชีผู้ใช้ของท่าน หากท่านต้องการป้องกันไม่ให้เครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลกับบัญชีผู้ใช้
ของท่านด้วยวิธีนี้โปรดออกจากระบบเครือข่ายก่อนคลิกที่วิดีโอนั้น
 
แม้ว่าท่านจะไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ดังกล่าวหรือท่านยังไม่ได้ล็อกอินข้อมูล
ของท่านอาจถูกจัดเก็บโดยผู้ดำเนินการเว็บไซต์ดังกล่าวหลังจากที่ท่านคลิกที่วิดีโอนั้น 
เราไม่สามารถควบคุมคุกกี้ของบุคคลที่สามและครอบคลุมขอบเขตและเนื้อหาของข้อมูล
ที่รวบรวมโดยเว็บไซต์ดังกล่าวหรือข้อมูลที่ใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว

 


เรามีการใช้คุ้กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างน่าพอใจมากที่สุด คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพื่มเติมและคำแนะนำในการปรับค่าเกี่ยวกับคุ้กกี้