ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image1_lg

บริษัท

ยางรถยนต์สำหรับอนาคต

Go Green: "เราพัฒนาสู่ความยั่งยืน"

การอนุรักษ์ทรัพยากรและการประหยัดเชื้อเพลิงเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนายางรถยนต์

ในฐานะผู้ผลิตยาง คอนติเนนทอล คำนึงถึงความยั่งยืนซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของบริษัท ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพต่างทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการวิจัยและพัฒนาการ ทดสอบ และการผลิตเพื่อให้ยางรถยนต์เพื่ออนาคตซึ่งสามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งในช่วงการผลิต ระหว่างใช้งาน และการนำกลับมาใช้ใหม่

ในกระบวนการทำงานผู้เชี่ยวชาญพิจารณาทุกองค์ประกอบของยางและหากมีความจำเป็นสามารถเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่เข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม การเพิ่มระดับความสำคัญของความยั่งยืนยังรวมถึงกระบวนการผลิตที่ คอนติเนนทอลอีกด้วย
เช่นการใช้นวัตกรรมการผลิตมาแบบใหม่เพื่อนำยางรถยนต์ที่หมดสภาพการใช้งานเข้าสู่กระบวนการผลิตซึ่งสามารถทำให้ยางรถบรรทุกที่สิ้นอายุการใช้งานแล้ว สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

Sponsoring

ยางสำหรับรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าช่วยลดการปลดปล่อย CO2 ได้

ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของคอนติเนนทอลสำหรับรถยนต์ไฮบริด สามารถลดแรงต้านการหมุนได้ 30 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับยางมาตรฐาน
รถยนต์ไฮบริดพร้อมด้วยยางชนิดใหม่นี้สามารถลดระยะการเดินทางด้วยการทำงานของเครื่องยนต์เผาใหม้และการยืดระยะการเดินทางในโหมดไฟฟ้า

อย่างไรก็ตามการลดแรงต้านการหมุนไม่ได้หมายความว่าคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจะถูกละเลย ดั้งนั้นยางรถยนต์เกรด A ของคอนติเนนทอลจึงได้รับรางวัลจาก EU Tire Label ทั้งประเภทลดแรงต้านการหมุนและประเภทที่สามารถลดระยะการเบรกบนพื้นเปียก

sponsoring_02-Image

ยางจากดอกแดนดิไลออน "สวนปลูกยางข้างโรงงานผลิตยาง"

อีกกิจกรรมหนึ่งของคอนติเนนทอลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนคือ "ยางรถยนต์จากดอกแดนดิไลออน" คอนติเนนทอลร่วมมือกับสถาบัน Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology, IME เพื่อนำยางธรรมชาติที่ได้จากรากของดอกแดนดิไลออนมาใช้ทางการค้าเพื่อทดแทนน้ำยางธรรมชาติจากสวนปลูกในป่าเขตร้อน

ดอกแดนดิไลออนสามารถปลูกได้แม้แต่บนดินซึ่งไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหาร ดังนั้นจึงก่อให้เกิด "สวนปลูกยางข้างโรงยาง" ในภาคพื้นยุโรปกลางซึ่งมีความเหมาะสมทั้งในแง่ของระบบนิเวศน์และเศรษฐกิจ ระยะทางในการขนส่งจากแหล่งผลิตที่สั้นลงย่อมหมายถึงการลดลงอย่างมากของCO2 การปลูกยางพาราเป็นพืชเพียงชนิดเดียวในป่าดิบชื้นจะลดน้อยลง นอกจากนั้นผู้ผลิตยางรถยนต์ยังสามารถลดความเสี่ยงจากราคายางพาราที่ผันผวนในตลาดโลก

ยางที่ใช้ในการผลิตยางรถยนต์ 10 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์นั้นมาจากต้นยางพารา(Hevea brasiliensis) ดังนั้น ผลประโยชน์ที่จะได้จากการใช้ยางดอกแดนดิไลออนคงจะเห็นได้อย่างชัดเจนในไม่ช้า

sponsoring_03-Image