ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image

การบริการด้านสื่อ

ยางคอนติเนนทอลเฉลิมฉลอง 150 ปี

01/10/2564
Page 1_Cover Page

ลุ้นโชคใหญ่ 100 รางวัล ฉลองยางคอนติเนนทอล ครบรอบ 150 ปี

ยางคอนติเนนทอล เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ลุ้นโชคใหญ่ 100 รางวัล


กติกาการร่วมกิจกรรม

1.ลูกค้า หรือประชาชนทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์คอนติเนนทอล ทุกรุ่น ครบ 4 เส้น ได้รับสิทธิ์ร่วมชิงโชค 1 สิทธิ์ 

2.ผู้ร่วมรายการสแกน QR Code ณ จุดขาย หรือเว็บไซต์ยางคอนติเนนทอล http://www.conti100.com พร้อมกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และรอรับข้อความ SMS ยืนยันการได้รับสิทธิ์

3.เมื่อครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้ว บริษัทฯ จะทำการพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมรายการ ลงบนชิ้นส่วนกระดาษ และนำมารวมกองกันไว้ แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วจับชิ้นส่วนหาผู้โชคดี

4.ชิ้นส่วนฯที่ไม่ได้รับรางวัลในแต่ละรอบ ตั้งแต่ครั้งที่ 1-3 จะถูกนำไปจับรางวัลใหญ่ในครั้งที่ 4

 

ระยะเวลาร่วมรายการ

โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 2564

 รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่ 1: แพ็กเกจที่พักโซเนวา คีรี เกาะกูด 3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 109,000 บาท

รางวัลที่ 2: MacBook Pro 16”  มูลค่า 85,600 บาท จำนวน 2 รางวัล  มูลค่ารวม 171,200 บาท

รางวัลที่ 3: iPhone 12 Pro 128GB  มูลค่า 35,845 บาท จำนวน 3 รางวัล  มูลค่ารวม 107,535 บาท

รางวัลที่ 4: รองเท้ากีฬา Adidas รุ่น Ultraboost 21 มูลค่า 6,500 บาท จำนวน 9 รางวัล มูลค่ารวม 58,500 บาท

รางวัลประจำเดือน: กระเป๋า Adidas มูลค่า 1,800 บาท จำนวน 25 รางวัล มูลค่ารวม 45,000 บาท และบัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 60 รางวัล มูลค่ารวม 60,000 บาท

รวมของรางวัลทั้งหมด จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 551,235 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

*รางวัลที่ 1-4 จับรางวัล 1 ครั้ง วันที่ 31 ธ.ค. 2564

*รางวัลประจำเดือน จับรางวัล 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ต.ค. 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 พ.ย. 2564 และครั้งที่ 3 วันที่ 31 ธ.ค. 2564 (รองเท้า Adidas UltraBoost21 จำนวน 3 รางวัล ต่อเดือน และบัตรเติมน้ำมัน จำนวน 20 รางวัล ต่อเดือน)

 

กำหนดจับรางวัล จำนวน 4 ครั้ง

ณ ห้องประชุม บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 16 ฝั่งทิศใต้ ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 

การจับรางวัลครั้งที่ 1

เข้าร่วมรายการตั้งแต่                       วันที่   1 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564

กำหนดจับรางวัล                            วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี                    วันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ของรางวัลครั้งที่ 1

รางวัลที่ 1: รองเท้ากีฬา Adidas รุ่น Ultraboost 21 มูลค่า 6,500 บาท จำนวน 3 รางวัล  มูลค่ารวม 19,500 บาท

รางวัลที่ 2: บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล  มูลค่ารวม 20,000บาท

รวมจำนวน 23 รางวัล รวมมูลค่า 39,500 บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

การจับรางวัลครั้งที่ 2

เข้าร่วมรายการตั้งแต่                       วันที่   1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

กำหนดจับรางวัล                            วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี                    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ของรางวัลครั้งที่ 2

รางวัลที่ 1: รองเท้ากีฬา Adidas รุ่น Ultraboost 21 มูลค่า 6,500 บาท จำนวน 3 รางวัล  มูลค่ารวม 19,500 บาท

รางวัลที่ 2: บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล  มูลค่ารวม 20,000บาท

รวมจำนวน 23 รางวัล รวมมูลค่า 39,500 บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

การจับรางวัลครั้งที่ 3

เข้าร่วมรายการตั้งแต่                       วันที่   1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

กำหนดจับรางวัล                            วันที่ 31 ธันวาคม 2564  เวลา 10.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี                    วันที่ 31 ธันวาคม 2564  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ของรางวัลครั้งที่ 3

รางวัลที่ 1: รองเท้ากีฬา Adidas รุ่น Ultraboost 21 มูลค่า 6,500 บาท จำนวน 3 รางวัล  มูลค่ารวม 19,500 บาท

รางวัลที่ 2: บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล  มูลค่ารวม 20,000บาท

รวมจำนวน 23 รางวัล รวมมูลค่า 39,500 บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

การจับรางวัลครั้งที่ 4

เข้าร่วมรายการตั้งแต่                       วันที่   1 กันยายน 2564  ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

กำหนดจับรางวัล                            วันที่ 31 ธันวาคม 2564  เวลา 11.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี                    วันที่ 31 ธันวาคม 2564  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ของรางวัลครั้งที่ 4

รางวัลที่ 1: แพ็กเกจที่พักโซเนวา คีรี เกาะกูด 3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 109,000 บาท

รางวัลที่ 2: MacBook Pro 16”  มูลค่า 85,600 บาท จำนวน 2 รางวัล  มูลค่ารวม 171,200 บาท

รางวัลที่ 3: iPhone 12 Pro 128GB  มูลค่า 35,845 บาท จำนวน 3 รางวัล  มูลค่ารวม 107,535 บาท

รางวัลที่ 4: กระเป๋า Adidas มูลค่า 1,800 บาท จำนวน 25 รางวัล มูลค่ารวม 45,000 บาท

รวมจำนวน 31 รางวัล รวมมูลค่า 432,735 บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทางเว็บไซต์ยางคอนติเนนทอล https://www.continental.co.th และ Facebook/ยางคอนติเนนทอล

 

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายของรางวัล

1.สำหรับรางวัลที่ 1-3 ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 9 อาคารจีทาวเวอร์ ชั้น 16 ฝั่งทิศใต้ ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ส่วนรางวัลอื่นๆ บริษัทฯ จะทำการส่งของให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้โชคดีได้ให้ไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหายของของรางวัลจากการขนส่งทางไปรษณีย์ทุกกรณี หากของรางวัลที่ขนส่งทางไปรษณีย์ถูกตีกลับคืนมา เนื่องจากไม่มีผู้รับ ที่อยู่ไม่ชัดเจน ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการส่งของรางวัลให้ซ้ำอีก (ในกรณีไม่สามารถมารับของรางวัลด้วยตัวเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนได้)

2.ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด  หรือของรางวัลอื่นได้

3.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล  ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

4.ใบอนุญาตในการเล่นจับรางวัล เลขที่ 1440-1443/2564

5.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

6.พนักงานบริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

7.กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนที่มีผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดนำมารวมภาชนะโปร่งแสงสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

8.สำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 4 ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับของรางวัลมากว่า 1 ชิ้น ขอสงวนสิทธิ์ได้รับของรางวัลเพียง 1 ชิ้น เท่านั้น โดยเลือกของรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุด

9.จะประกาศรายชื่อผู้โชคดี ณ สถานที่จับรางวัล ตามวัน เวลา ที่กล่าวมาข้างต้น