ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

การผลิตยางจากดอกแดนดิไลออน (Dandelion) การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

Natural Rubber from Dandelion Roots Reduces Engine Vibrations

Natural Rubber from Dandelion Roots Reduces Engine Vibrations

อ่านเพิ่มเติม

"Natural Rubber from Dandelion" Project: Scientists Awarded Joseph von Fraunhofer Prize 2015

"Natural Rubber from Dandelion" Project: Scientists Awarded Joseph von Fraunhofer Prize 2015

"Natural Rubber from Dandelion" Project: Scientists Awarded Joseph von Fraunhofer Prize 2015

อ่านเพิ่มเติม

Continental trials first car tires with Taraxagum dandelion-rubber tread

1

Continental trials first car tires with Taraxagum dandelion-rubber tread

อ่านเพิ่มเติม

Video: Continental and Fraunhofer Join Forces to Bring Dandelion Rubber to the Roads

Video: Continental and Fraunhofer Join Forces to Bring Dandelion Rubber to the Roads

อ่านเพิ่มเติม

Presentation: Dandelion Rubber

Joint project with Fraunhofer Institute, Julius Kühn Institute and Aeskulap - Background and Goals - Potential cultivation areas for dandelion rubber - Our prototype dandelion - Outlook

อ่านเพิ่มเติม

“We develop sustainability” - A case study from Continental

“We develop sustainability” - A case study from Continental

อ่านเพิ่มเติม

Continental Wins GreenTec Award 2014 for Dandelion Rubber

Continental Wins GreenTec Award 2014 for Dandelion Rubber

อ่านเพิ่มเติม

Dandelion Rubber from Continental Nominated as One of the Top 3 Projects at the GreenTec Awards 2014

Dandelion Rubber from Continental Nominated as One of the Top 3 Projects at the GreenTec Awards 2014

อ่านเพิ่มเติม

Continental and Fraunhofer Join Forces to Bring Dandelion Rubber to the Roads

Continental and Fraunhofer Join Forces to Bring Dandelion Rubber to the Roads

อ่านเพิ่มเติม