ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

Presentation: Dandelion Rubber

01/10/2557

  • Joint project with Fraunhofer Institute, Julius Kühn Institute and Aeskulap
  • Background and Goals
  • Potential cultivation areas for dandelion rubber
  • Our prototype dandelion
  • Outlook

Download here the Dandelion Rubber presentation with further background information.

เรามีการใช้คุ้กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้อย่างน่าพอใจมากที่สุด คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพื่มเติมและคำแนะนำในการปรับค่าเกี่ยวกับคุ้กกี้