ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image1_lg

เทคโนโลยี

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับยาง

จำเป็นต้องเปลี่ยนยางหรือไม่

Image

ควร เลิกใช้ยากหากดอกยางสึกจนถึงร่องยางล่างสุดต่ำสุด ยางเสียหาย หรือถูกทำลาย

อ่านเพิ่มเติม

การซื้อยาง

buyingtires_teaser

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เมื่อต้องการซื้อยาง
สำหรับการซื้อยางควรพิจารณาถึงสิ่งต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม

การบำรุงและดูแลรักษายาง

tirecaremaintenance_teaser

ลูกค้ามีบทบาทสำคัญในการดูแล รักษายางรถ ฉะนั้นลูกค้าควรใช้ข้อพิจารณานี้ เพื่อตัดสินใจว่าควรจะใช้ยางรถต่อไปหรือไม่

อ่านเพิ่มเติม