ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image1_lg

เทคโนโลยี

การบำรุงและดูแลรักษายาง

ทำไมการบำรุงรักษาสภาพยางรถจึงสำคัญ?

ผู้ซื้อรถยนต์มีบทบาทสำคัญในการบำรุงรักษาสภาพยางรถ มีหลายเหตุผลที่ทำให้จ้องเลิกใช้ยาง รวมไปถึง ดอกยางที่สึกจนถึงระดับความลึกน้อยที่สุด ความเสียหาย หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง (การเจาะทะลุ การฉีก การถูกอัด รอยบุบ การบวม แรงดันยางต่ำกว่ากำหนด การรับน้ำหนักเกินกำหนด และอื่นๆ) เนื่องจากเหตุผลเหล่านี้ ยางรถรวมไปถึงยางอะไหล่  ต้องได้รับการตรวจสอบอยู่เป็นประจำ อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน

การตรวจสอบเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการใช้งานเป็นเวลานาน หากพบหรือสงสัยว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ลูกค้าควรใช้คำปรึกษานี้ประกอบการตัดสินใจว่า จะใช้ยางรถต่อหรือไม่ และการตรวจสอบอะไหล่ควรทำพร้อมกันกับการตรวจสอบยางรถ

การตรวจสอบเป็นประจำนี้ควรกระทำไม่ว่ารถจะติดตั้งระบบการควบคุมแรงดันยางรถ(TPMS) หรือไม่ก็ตาม

ผู้ขับขี่ควรตระหนักถึงสภาพที่สังเกตเห็นได้ของรถตนเอง รวมถึงหมั่นสังเกตลักษณะในการขับขี่ เช่น การสูญเสียอากาศที่เพิ่มขึ้น เสียงรบกวนและการสั่น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ว่ายางหนึ่งเส้นหรือมากกว่านั้นควรควรได้รับการซ่อมบำรุงทันทีเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของยางรถ

แรงดันยาง

tirepressure

สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับความดันลมยางที่เหมาะสมที่ไหน?

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจสภาพยางรถยนต์ที่มองเห็น

article_66w_image1

การตรวจสภาพยางรถยนต์ที่มองเห็นสำคัญอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยางรถต่างชนิด

article_66w_image1

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการใช้ยางรถต่างประเภท

อ่านเพิ่มเติม

ที่จัดเก็บ

article_66w_image1

ข้อควรทราบเกี่ยวกับที่จัดเก็บยางรถ

อ่านเพิ่มเติม

อะไหล่ยางรถชั่วคราว

article_66w_image1

อะไหล่ยางรถชั่วคราวคืออะไร และควรนำไปใช้งานอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

ยางรถใหม่ ควรใช้เพลาไหน?

Image

เพลาไหนที่ควรจะติดตั้งยางใหม่?

อ่านเพิ่มเติม

การซ่อมแซมยางรถ

article_66w_image1

ควรจัดการกับปัญหายางรถรั่วอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม