ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image1_lg

เทคโนโลยี

การตรวจสภาพยางรถยนต์ที่มองเห็น

การตรวจสภาพยางรถยนต์ที่มองเห็นสำคัญอย่างไร?

article_66w_image1

ควรตรวจสอบสภาพยางรถด้วยสายตาเป็นประจำเพื่อตรวจสอบความเสียหาย เช่น การรั่วจาก ก้อนหิน ตะปู หรือของแหลมคมอื่นๆ

ควรตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหารอย ตัด ฉีกขาด หรือบวมเนื่องมาจากการขับขี่บนพื้นถนนที่เป็นอันตราย หากไม่มั่นใจเกี่ยวกับสภาพของยางรถควรนำไปตรวจสอบโดยตัวแทนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านยางรถ 

ข้อควรรู้ :  การตรวจสอบสภาพยางรถด้วยสายตา สามารถทำได้ขณะตรวจสอบความดันยางรถซึ่งทำเป็นประจำ

Dealer Locator