ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image1_lg

เทคโนโลยี

ที่จัดเก็บ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับที่จัดเก็บยางรถ

article_66w_image1

หากจัดเก็บยางรถไว้ในสภาพที่ไม่เหมาะสมหรือมีวิธีจัดการที่ดีพอ คุณสมบัติทางกายภาพของยางรถอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะนำไปสู่อายุกรใช้งานที่สั้นลง และยังทำให้ยางเสื่อมเสียจนไม่สามารถใช้งานได้

ยางที่จัดเก็บอย่างเหมาะสมช่วยรักษาสภาพของยางให้คงเดิมได้หลายปี

ไม่ควรเก็บยางรถไว้ในสถานที่เปิด หรือแม้แต่ใต้สิ่งปกปิด

ควรเก็บยางรถไว้บริเวณที่เย็น แห้ง มีอากาศถ่ายเทปานกลาง และเก็บให้พ้นจากแสงแดด

อุณหภูมิในที่จัดเก็บไม่ควรสูงกว่าอุณหภูมิห้องและในบริเวณที่ร้อนควรป้องกันยางรถแหล่งความร้อน

ยางรถควรได้รับการปกป้องจากแสงแดดและอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโอโซนเป็นตัวทำลายยางรถดังนั้น บริเวณในการจัดเก็บจึงไม่ควรมีอุปกรณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดโอโซน(เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือคอมเพรสเซอร์)

ไม่ควรให้ตัวทำละลาย น้ำมันเชื้อเพลิง สารหล่อลื่น สารเคมี และอื่นๆ สัมผัสกับยางรถ