ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image1_lg

เทคโนโลยี

ยางรถใหม่ ควรใช้เพลาไหน?

เพลาไหนที่ควรจะติดตั้งยางใหม่?

ควรเปลี่ยนยางที่ใช้งานพร้อมกัน หากไม่สามารถทำได้ อย่างน้อยก็ควรเปลี่ยนยางที่อยู่บนเพลาเดียวกัน

หากเปลี่ยนเพียงเพลาเดียวควรติดตั้งยางใหม่บนเพลาหลังอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนเพลาเดียวอาจเป็นปัญหาเมื่อต้องการสลับยางรถและควรใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นหากยางรถมีความแตกต่าง มากเช่น การสึกหรอ ขนาดของยาง โครงสร้าง และอัตราความเร็ว

คงรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านยางสำหรับการเปลี่ยนที่เหมาะสมที่สุด

การยึดเกาะถนนของเพลาหลังที่มากขึ้นสามารถป้องกันการเกิด “ท้ายเดิน” (Over steer)ป้องกันการสูญเสียการทรงตัวของพาหนะบนพื้นถนนที่ลื่น ผู้ผลิตรถบางรายแนะนำให้ติดตั้งยางใหม่ที่เพลาหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาผู้ผลิตรถและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านยางรถ