ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image1_lg

เทคโนโลยี

การซ่อมแซมยางรถ

การซ่อมแซมการรั่วของยางรถ

article_66w_image1

ผู้ขับขี่ไม่ควรซ่อมแซมยางรถที่เสียหายเอง ควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านยางรถประเมินการตรวจสอบยางโดยผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ตัดสินว่ายางรถเหมาะสมที่จะนำไปซ่อมแซมหรือเลิกใช้ การประเมินนี้ควรคำนึงถึง การเติมลม การบรรจุน้ำหนัก การใช้งาน และอื่นๆ ตลอดอายุการใช้งานของยางนั้นๆ หากผู้เชี่ยวชาญตัดสินใจว่ายางรถต้องได้รับการซ่อมแซม การซ่อมแซมนั้นต้องเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบและขั้นตอนการซ่อมแซมซึ่งกฎมาตรฐานการซ่อมแซมอุตสาหกรรมยางรถแห่งชาติดะบุไว้

คอนติเนนทอลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซมยางรถ


การซ่อมแซมยางรถ SSR

แม้ผู้เชี่ยวชาญด้านยางรถอาจไม่สามารถตรวจพบความเสียหายของโครงสร้างภายในของ ยาง SSR  เนื่องจากขับขณะที่แรงดันลมยางอ่อนกว่ากำหนด หรือขณะที่ไม่มีความดันยาง

ความเสียหานที่เกิดขึ้นไม่สามารถมองเห็นได้จากผิวด้านในและแก้มยางได้ จึงเป็นการยากที่จะตัดสินใจว่าควรซ่อมแซมยางรถหรือไม่ คอนติเนนทอลไม่ขอแนะนำการซ่อมแซมยาง

Continental SSR หมายเหตุ : หากมีการคืนยางรถเนื่องจากการร้องเรียนถึงสภาพของยาง และสภาพของยางที่ร้องเรียนนั้นเป็นผลมาจากการซ่อมแซม การรับประกันผลิตภัณฑ์ของคอนติเนนทอลจะถือว่าเป็นโมฆะ