ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image1_lg

เปลี่ยนเป็นยางฤดูร้อนจากคอนติเนนทอลตอนนี้

ผลกระทบจากแรงกระแทก

ผลกระทบของการเบรก/การบวมคืออะไร

article_66w_image1

ผลกระทบจากการเบรกเกี่ยวเนื่องกับความเสียหายของโครง (โครงยาง) เมื่อยางกระทบกับสิ่งกีดขวางจะทำให้เกิดการพองตัวที่เห็นได้จากภายนอกของแก้มยางบ่ซึ่งชี้ให้เห็นว่าเส้นโครงที่อยู่ภายในถูกทำลาย หากมองข้ามความเสียหายนี้ จะเสี่ยงต่อการเสียสภาพของยางในอนาคตเช่นการหลุดร่อนของดอกยางหรือการลอก หรือสลายของด้านข้างยาง

ความเสียหายประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากการขับชนวัตถุ เช่นขอบนถนนหรือลูกระนาดจราจร โดยการกระแทกผิดองศาและความเร็วอย่างสูง ซึ่งแรงกระแทกเป็นเหตุให้เส้นโครงยางขาด ระดับความเสียหายขึ้นอยู่กับความเร็วและมุมองศาการกระแทกรวมทั้งขนาดของสิ่งกีดขวาง ผู้ขับขี่สามารถเลี่ยงความเสียหายประเภทนี้ได้ด้วยตนเอง ยกเว้นในกรณีสุดวิสัยเช่น เมื่อมีสิ่งกีดขวางปรากฏขึ้นโดยทันทีทันใด 

ข้อควรรู้: เมื่อขับขึ้นขอบถนนหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ควรขับช้าๆและเข้าถึงสิ่งกีดขวางเหล่านี้โดยพยายามลดองศาในการกระแทก

ข้อควรระวัง: ในบางกรณี ยางที่บวมด้านข้างอาจดูเหมือนรอยบุบของยาง

เริ่ม