ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image1_lg

เปลี่ยนเป็นยางฤดูร้อนจากคอนติเนนทอลตอนนี้

การฉีกขาด

การฉีกขาดคืออะไร

การฉีกขาดเป็นผลจากอิทธิพลภายนอก เช่น สภาพถนนไม่ดี ส่วนโครงสร้างที่โผล่พ้นออกมา หรือวัตถุแหลมคม เช่น หิน เศษแก้ว ควรหลีกเลี่ยงการขับอย่างรุนแรงบนถนนที่ไม่ได้ลาดยาง หากพบว่ามีพื้นผิวยางเสียหายหรือฉีกขาด ควรให้เจ้าหน้าที่ณ.ศูนย์บริการทำการตรวจสอบทันที