ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image1_lg

เปลี่ยนเป็นยางฤดูร้อนจากคอนติเนนทอลตอนนี้

รอยรั่ว

รอยรั่วคืออะไร

article_66w_image1

รอยรั่วเป็นผลมาจากวัตถุแหลมคมอยู่บนถนน เช่น ตะปูเกลียว ตะปู หรือ เศษแก้ว ซึ่งทำให้ยางเสียหาย เป็นผลให้ยางสูญเสียแรงดัน

หากสังเกตเห็นว่ายางหนึ่งเส้นหรือมากกว่านั้นสูญเสียแรงกดดันมาอย่างต่อเนื่อง หรือพบว่ามีตะปูในดอกยาง ควรนำยางเข้าตรวจสภาพโดยเร็วที่สุดเพื่อตรวจสอบยาง

คอนติเนนทอลมีระบบที่จะยืดระยะการเคลื่อนที่ได้แม้ยางจะได้รับความเสียหายจนใช้งานไม่ได้