ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image1_lg

เทคโนโลยี

การซื้อยาง

ข้อกำหนดที่สำคัญ

มีข้อพิจารณาหลายประการในการซื้อยางรถ แต่ประเด็นสำคัญที่ควรเริ่มพิจารณาก่อนคือ

ประเด็นแรก ขนาดของยางรถซึ่งสามาถศึกษาได้จากแก้มยางรถซึ่งมีลักษณะดังตัวอย่าง 205/55R16.

ประเด็นต่อมาที่สำคัญคือ คำอธิบายการซ่อมบำรุง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญสองส่วนคือการรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของยางและความเร็วที่สามารถวิ่งได้ ข้อมูลเหล่านี้สามารถพบได้ที่ข้อมูลแก้มยางรถซึ่งมักจะอยู่ถัดมาจากข้อมูลเกี่ยวกับขนาดโดยข้อมูลก็จะประกอบไปด้วยตัวเลขและตัวอักษร เพื่อให้ทราบถึง การรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด และความเร็วที่สามารถวิ่งได้ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับตารางข้อมูลของอุตสาหกรรมรถยนต์

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นอีกมากมายที่ระบุบนแก้มยางรถ เช่น ข้อมูลผู้ผลิตยางรถ ประเภทรูปแบบ ดอกยาง และตัวชี้แจงการสึกหรอของดอกยาง

เมื่อทราบเกี่ยวกับขนาดและข้อมูลการซ่อมบำรุงแล้ว จะสามารถพิจารณาประเด็นอื่นๆต่อไป

ข้อมูลบนแก้มยางรถ

Image

ข้อมูลแก้มยางรถหมายความว่าอย่างไร?

อ่านเพิ่มเติม

ประเภทรถยนต์และการใช้งาน

vehicletype_teaser

ประเภทรถที่ขับขี่

อ่านเพิ่มเติม

ข้อกำหนดทางกฎหมายโดยทั่วไปและการใช้ขงานยางรถเก่า

remainingtreaddepth_teaser

ข้อกำหนดทางกฎหมายโดยทั่วไปและสิ่งที่จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับยางรถเก่า

อ่านเพิ่มเติม

ข้อพิจารณาอื่นๆ

article_66w_image1

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการเพิ่มขนาด วาล์ว และการตั้งศูนย์ยางรถ ?

อ่านเพิ่มเติม