ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image1_lg

เทคโนโลยี

ข้อกำหนดทางกฎหมายโดยทั่วไปและการใช้ขงานยางรถเก่า

ข้อกำหนดทางกฎหมายโดยทั่วไป

ตามกฎหมายของประเทศส่วนใหญ่ในยุโรประบุความลึกต่ำสุดของหน้ายางสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลคือ 1.6 มิลลิเมตร

ผู้ขับขี่สามารถสังเกตตัวชี้วัดการสึกหรอบริเวณหน้ายางซึ่งตัวชี้วัดจะอยู่ในร่องยางหลักของพื้นผิวหน้ายางเมื่อเกิดการสึกหรอจนเหลือหน้ายางประมาณ 1.6 มิลลิเมตรจะสามารถเห็นตัวชี้วัดได้

นอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น รถส่วนบุคคลและรถบรรทุกน้ำหนักเบาซึ่งใช้งานบนถนนไฮเวย์ว่าควรเลิกใช้ยางเมื่อความลึกของหน้ายางมีลักษณะดังต่อไปนี้

 •  ฤดูร้อน/ ยางสมรรถนะสูง สำหรับยางทุกฤดูกาล = 3 มิลลิเมตร
 • ยางสำหรับฤดูหนาว = 4 มิลลิเมตร

จากการทดสอบของเราและประสบการณ์จริง ผู้ใช้รถสามารถรักษามาตรฐานการขับ(เช่น การยึดเกาะถนนเปียก)เมื่อหน้ายางมีความลึกตามที่ระบุข้างต้นและควรเปลี่ยนยางก่อนที่หน้ายางจะมีลึกต่ำสุด 1.6 มิลลิเมตร ตามที่ระบุในกฎหมาย

โดยเฉพาะการขับขี่ช่วงฤดูหนาว ซึ่งแรงยึดเกาะบนหิมะจะลดลงเมื่อความลึกหน้ายางน้อยกว่า 4 มิลลิเมตร

การติดตั้งยางรถเก่า

ยางรถเมื่อใช้หับรถยนต์และนำเข้าศูนย์บริการ ถือว่าเป็นยางที่ “ถูกใช้แล้ว” ซึ่งมีความเสี่ยงในการซื้อยางประเภทนี้เนื่องจากไม่มีข้อมูลการซ่อมบำรุง

ยางรถที่ใช้แล้วอาจได้รับการซ่อมบำรุงที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งมาสามารถทำลายยางจนไม่สามารถใช้งานได้

ความเสียหายบางประเภทหรือสภาพของยางรถที่ นำไปสู่การ เสื่อมสภาพของยางจนใช้งานไม่ได้อาจสังเกตเห็นได้ไม่ง่ายนัก ตัวอย่างเช่นการซ่อมแซมยางเส้นในที่ไม่เหมาะสม สามารถสังเกตได้ผ่านการตรวจสอบสภาพภายในของยางและนำออกจากล้อ

การตรวจสอบควรทำโดยศูนย์บริการที่เชี่ยวชาญด้านยางรถ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบด้านนอกและด้านในของยางก่อนนำมาใช้งานจริง

หากซื้อรถที่ใช้แล้วและไม่ทราบประวัติการใช้งานและซ่อมบำรุงควรนำรถและยางรถยนต์เข้าตรวจสอบโดยศูนย์บริการที่เชี่ยวชาญด้านยางรถ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบด้านนอกและด้านในของยางเพื่อตตรวจหาลักษณะต่างๆตามคำแนะนำข้างล่างนี้

คำแนะนำ :

ห้ามซื้อ ขาย หรือติดตั้งยางรถเก่า ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ :

 • มีการเจาะ ทะลุ ไม่ว่าจะมีการซ่อมแซมแล้วหรือไม่ก็ตาม
 • มีร่องรอยการแตกหรือแยกส่วน เช่น หน้ายาง หรือการแยกของสายพานยาง(เช่น บวม รอยชน นูน หน้ายางสึกบางส่วน การสั่น เสียงรบกวนที่ไม่ปกติ และอื่นๆ)
 • ยางแบน แรงดันลมยางต่ำกว่ากำหนด และ/หรือความเสียหายจากการบรรจุน้ำหนักเกิน (การถลอกของชั้นในยาง การแยกออกเป็นชั้น สีตก ความสึกหรอของไหล่หน้ายางที่มากเกินไป และอื่นๆ)
 • ชั้นในหรือขอบยางมีความเสียหาย
 • ประวัติการเติมลมยางบ่อยจำเป็นต้องเติมลมยางซ้ำหลายรอบ
 • มีรอยลอกหรือการลบ DOT หรือตัวเลขระบุยางรถ (TIN)ซึ่งอยู่บนแก้มยาง
 • ยางรถที่มีรหัสวันที่การผลิตมากกว่า 10 ปี ในรหัสวันที่3-4 ตัวสุดท้ายของ DOT TIN จะระบุถึงวันหรือปีที่ผลิตยางรถ ผู้ผลิตรถยนต์อาจแนะนำอายุการใช้งานที่ของยางที่แตกต่างกันไปลักษณะการใช้งานเฉพาะของรถซึ่งคอนติเนนทอลแนะนำให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำดังกล่าว
 • ยางที่มีการยกเลิกหรือเรียกคืน
 • ความลึกของหน้ายางที่ไม่เพียพอต่อการใช้งานต่อไป (ชำรุดจนเกือบหมด) ความลึกของหน้ายางที่ 2/32” หรือน้อยกว่าถือว่าชำรุดจนใช้งานไม่ได้
 • ถูกทำลายโดยสารเคมี ไฟ ความร้อน หรือสิ่งแวดล้อม
 • ยางที่ระบุว่าเป็นเศษยางรถ หรือยางที่จะไม่ใช้งานบนทางด่วนต่อไป
 • ประวัติการใช้สารผนึกยางรถ หรือวัสดุที่ใช้เติมเพื่อความสมดุล
 • ยางรถที่ถูกปรับเปลี่ยนให้ดูเหมือนใหม่ (หล่อดอกยางใหม่)
 • ฉลากบนแก้มยางที่ระบุว่า “ใช้บนทางด่วนไม่ได้” “NHS” ”ใช้สำหรับการแข่งรถเท่านั้น” “ใช้สำหรับการเกษตรเท่านั้น” “SL” (จำกัดการใช้งาน-เพื่อการเกษตรเท่านั้น) หรือข้อชี้เเจงอื่นๆที่ห้ามใช้บนถนนสาธารณะ