ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image1_lg

เปลี่ยนเป็นยางฤดูร้อนจากคอนติเนนทอลตอนนี้

ประเภทรถยนต์และการใช้งาน

ประเภทรถที่ขับขี่

ประเภทของยางรถที่ใช้จะต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของรถยนต์ที่ใช้ ขนาดของยางรถและการบำรุงรักษา เป็นตัวกำหนดชนิดของยางที่จะนำมาใช้

เนื่องจากชนิดของยางที่หลากหลายจึงจำเป็นต้องเลือกยางรถที่เหมาะสมถูกต้อง ยางรถจะถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับลักษณะและชนิดรถยนต์โดยพิจารณาจากหมวดหมู่ดังนี้ :

1) รถยนต์ขนาดเล็ก

2) รถยนต์ขนาดกลาง

 3) รถยนต์สมรรถนะสูง

4) รถยนต์นั่งอเนกประสงค์

5) รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อ( 4x4) และรถยนต์สำหรับถนนทุรกันดาร

6) รถยนต์ MPV และรถตู้

7) รถรถบ้าน Campervan

8) รถยนต์แบบไฮบริดและอิเลกทริกส์

 

ยางรถอาจมีสัญลักษณ์ OE แสดงถึงยางที่ได้รับการอนุมัติแล้วสำหรับรถทำให้ผู้ขับขี่สามารถเปลี่ยนยางรถได้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านยางรถ

(ผู้ผลิตยางรถตัวแทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถือได้) 

 

ตัวอย่างสัญลักษณ์ OE :

oe_examples