ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image1_lg

เทคโนโลยี

ข้อมูลบนแก้มยางรถ

สามารถศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายที่บันทึกบนแก้มยางรถที่:

ตัวอย่างเช่น ยางรถขนาด   205/55R16 แสดงถึงความกว้าง 205 มิลลิเมตร (ความกว้างยาง),55 คืออัตราส่วนของยาง 55 เปอร์เซ็น  (อัตราส่วนความสูงของแก้มยางไปยังความกว้าง H/S ) และเส้นผ่านศูนย์กลางกะทะล้อขนาด16 นิ้วที่พอดีกับยางรถ.   

ข้อมูลขนาดของยาง่อไปนี้สามารถใช้ได้กับการซ่อมบำรุงเช่น 91 V หมายถึงดัชนีการรับน้ำหนักของ91 โดยอ้างอิงถึงตารางแสดงการรับน้ำหนักสูงสุดของยางรถคือ 615 กิโลกรัมและV คือ ความเร่งสูงสุดที่240 กม./ชม. (150 ไมล์ต่อชั่วโมง)

อายุการใช้งานยางรถสามารถตรวจสอบได้จากตัวอักษรที่แสดงด้วยสัญลักษณ์ DOT ตัวเลข 4 ตัวสุดท้ายระบุวันที่ของการผลิตยางรถโดยนับเป็นสัปดาห์ของปีที่ใกล้เคียงที่สุด ตัวเลข 2 ตัวแรกจาก 4 ตัวเลข ระบุถึงสัปดาห์ของการผลิต (ซึ่งมีช่วงจาก 01-53) ส่วนตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายระบุถึงปีของการผลิต (เช่น ข้อมูลยางรถ DOT XXXX XXX 3112 แสดงว่ายางถูกผลิตเมื่อสัปดาห์ที่ 31ของปี 2012)

Image

สามารถอ่านข้อมูลแก้มยางรถได้อย่างไร ?