ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image1_lg

เทคโนโลยี

ระบบตรวจสอบความดันยาง

ระบบการควบคุมความดันยางรถและระบบข้อมูลยางรถอิเล็กทรอนิกส์

ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่ขึ้นอยู่กับสภาพของยางรถ ซึ่ง40%ของยางที่เสียหายโดยฉับพลัน เกิดขึ้นเนื่องจากแรงดันลมยางอต่ำกว่ากำหนด

ระบบนี้พัฒนาขึ้นโดยคอนติเนนทอลเพื่อควบคุมแรงดันลมของยางรถตลอดเวลาและสามารถเตือนผู้ขับขี่ถึงสถานการณ์ที่จะสูญเสียแรงดันลมได้

ด้วยเทคโนโลยีนี้ TIS ช่วยลดสาเหตุการเกิดของอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ นอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอีกด้วย 

หากแรงดันลมยางรถต่ำกว่ากำหนด 0.3 บาร์ รถจะมีแนวโน้มในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น 1.5 เปอร์เซ็น จึงส่งผลให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้น

article_66w_image1

ข้อบังคับตามกฎหมายใหม่ของยุโรป

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ผ่านกฎหมายการตรวจสอบความดันของยางรถ (Tire Pressure Monitoring Systems – TPMS) ในรถรุ่นใหม่ทั้งหมดที่ผลิตในปี 2012 และรถทุกรุ่นที่ผลิตในปี 2014 ดังที่สหรัฐอเมริกาได้บังคับใช้กฎหมายที่คล้ายคลึงกัน รถหลายประเภทได้รับการติดตั้ง TPMS ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ระบบนี้จะส่งผ่านข้อมูลให้สู่ระบบอื่นๆของรถ เช่น ระบบการเบรก

ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราเป็น ทำให้เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถตอบสนองความต้องการในอนาคตเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะดวกสบาย และผู้ขับขี่สามารถจัดการปัญหาได้ง่ายขึ้น

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการควบคุมความดันยางสามารอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่.