ยางสำหรับ รถยนต์ส่วนบุคคล / รถตู้ / 4x4

stage_image1_lg

Why Continental

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการติดตั้งยาง

สำหรับยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็ก

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในการติดตั้งยางนี้ใช้ได้กับยางทุกยี่ห้อของ Continental AG และไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การฝึกอบรมหรือการบริการสำหรับการติดตั้งยางแต่อย่างใด กรุณาทิ้งงานเหล่านี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการยางที่ผ่านการรับรอง

Tire Mounting Safety Instruction - exclamation mark

คำเตือนด้านความปลอดภัย!

การติดตั้งยางบนกะทะล้ออาจเป็นอันตรายได้.

การติดตั้งยางควรจะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการยางที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

อย่าดำเนินการใด ๆ โดยไม่ได้รับการฝึกอบรม, ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม การพยายามติดยางด้วยเครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง, ชำรุดหรือไม่เพียงพอและ / หรือการใช้ขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการระเบิดของยางทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างรุนแรงได้.

อ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตามคำเตือนของผู้ผลิตที่อยู่ในคู่มือของเจ้าของอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์และ / หรือคำเตือนด้านความปลอดภัยที่อยู่บนแก้มยาง

ห้ามเติมลมกับยางที่ไม่มีอยู่ในลักญณะที่ไม่ปลอดภัย ไม่ยืนหรือเอื้อมมือข้ามในขณะประกอบกะทะล้อกับยางในระหว่างที่เติมลมยาง อยู่ให้พ้นจากยางที่กำลังเติมลมโดยพิจารณาจากสภาพความปลอดภัย

สำหรับความปลอดภัยส่วนบุคคลและความปลอดภัยของผู้อื่น:

ประเด็นทั่วไป:

 • ยางต้องตรงกับความกว้างและเส้นผ่าศูนย์กลางของกะทะล้อและได้รับการยืนยันว่าสามารถติดตั้งกับรถรุ่นนั้นๆได้ ตัวอย่างเช่นยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 นิ้วจะต้องติดตั้งกับขอบกะทะล้อขนาด 17 นิ้วเท่านั้นไม่ใช่ขอบกะทะล้อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17.5 นิ้ว หากยางถูกติดตั้งอยู่บนกะทะล้อที่ไม่เหมาะสมแล้วห้ามประกอบเข้ากับตัวรถเด็ดขาด-ให้ทำลายยางทิ้ง  เนื่องจากอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นภายใน (ซึ่งไม่สามารถมองเห็นภายนอก) โดยได้จากการยืดของขอบยางและอาจมีความเสียหายในขณะที่ติดตั้งหรือในขณะให้บริการ
 • ควรใช้เฉพาะขอบกะทะล้อที่มีขนาดเหมาะสมในสภาพที่สะอาดและปราศจากสนิมหรือการกัดกร่อน ต้องไม่มีความเสียหาย, รูปร่างหรือการสึกหรอที่ไม่ปกติ
 • ยางต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปราศจากความเสียหายและด้านในของยางต้องปราศจากสิ่งแปลกปลอม
 • เมื่อติดตั้งยางใหม่ชนิดใช้ยางในให้เปลี่ยนยางในใหม่เสมอ ในขณะที่ยางในยืดตัวในขณะให้บริการ มีความเสี่ยงของเกิดการพับของยางในเก่าได้  ดังนั้นหากใช้ยางในเก่าอีกครั้งอาจฉีกขาดฉับพลันได้
 • ยางที่ไม่มียางในจะต้องติดตั้งอยู่บนกะทะล้อที่ออกแบบมาสำหรับยางที่ไม่มียางใน  เช่น  กะทะล้อที่มี safety humps หรือ ledges
 • สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย  ยางที่ไม่มียางในควรติดตั้งวาล์วใหม่เสมอ โปรดพิจารณาแรงดันสูงสุดที่อนุญาตสำหรับวาล์วตามข้อกำหนดของผู้ผลิตวาล์ว - โดยทั่วไปคือ 450 kpa (4,5 บาร์) / 65 psi สำหรับวาล์วยางแบบ snap-in   กรณีที่ใช้แรงดันมากกว่านี้จำเป็นต้องใช้วาล์วโลหะหรือวาล์วสวิทช์ความดันสูง
 • หากใช้ระบบตรวจสอบแรงดันยาง (TPMS) โปรดอ่านคำแนะนำของผู้ผลิตว่าจะต้องให้บริการหรือเปลี่ยนเซ็นเซอร์ในขณะที่ยางเปลี่ยน

การถอดยาง:

 • ก่อนที่ยางจะถูกถอดออกจากกะทะล้อ  ให้ปล่อยลมยางออกจนแน่ใจว่าแรงดันลมยางที่เหลืออยู่ถูกปล่อยออกอย่างสมบูรณ์แล้ว 

การติดตั้งยาง:

 • ควรเคลือบขอบยางและขอบกะทะล้อด้วยสารหล่อลื่นที่เหมาะสมก่อนติดตั้ง ห้ามใช้ซิลิโคน, น้ำมันปิโตรเลียม  หรือสารตัวทำละลาย  เพื่อใช้ในการหล่อลื่น
 • ในขณะที่ยางมีการขยายตัว  ขอบกะทะล้อต้องยึดอย่างแน่นหนากับตัวยึดของเครื่องประกอบยาง  ถ้ายางติดตั้งอยู่บนเครื่องที่ไม่มีอุปกรณ์ล็อค  เพื่อให้ขอบยางติดแน่นควรทำการเติมลมยางในกรงป้องกันหรืออุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ ที่สามารถป้องกันอันตรายได้
 • ห้ามใส่สารไวไฟใด ๆ ลงในชุดยาง/กะทะล้อในขณะประกอบยาง  และพยายามจุดไฟให้ยางนั่งขอบกะทะล้อ การปฏิบัติเช่นนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งและอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อยางหรือกะทะล้อซึ่งอาจส่งผลให้ยางไม่สามารถใช้งานได้
 • เมื่อติดตั้งยางรถที่ไม่ใช้ยางใน  ควรระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าขอบยางสามารถนั่งขอบกะทะล้อได้อย่างสมบูรณ์  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาขอบยางแตกหัก  แรงดันสูงสุดเพื่อให้ยางนั่งขอบกะทะต้องไม่เกิน 330 kpa (3,3 บาร์ / 48 psi) ถ้ายางยังไม่สามารถนั่งขอบกะทะล้ออย่างสมบูรณ์แม้ใช้แรงดันสูงสุดเพื่อให้ยางนั่งขอบกะทะแล้ว  จะต้องทำการปล่อยแรงดันลมยางออกก่อน จากนั้นจะสามารถทำซ้ำขั้นตอนนี้ได้
 • เฉพาะเมื่อขอบยางนั่งขอบกะทะล้ออยู่อย่างถูกต้องแล้ว  อาจจะเพิ่มแรงดันลมยางขึ้นเพื่อให้ขอบยางนั่งบ่าขอบกะทะล้อได้ดีที่สุดและเหมาะพอดีกับหน้าแปลนของกะทะล้อ อย่างไรก็ตาม "แรงดันที่นั่งบ่า" นี้ไม่ควรเกิน 400 kpa (4.0 บาร์) / 58 psi    
 • สำหรับบางประเทศ  มีค่าแรงดันติดตั้งสูงสุดแตกต่างกันออกไปซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยองค์กรมาตรฐานท้องถิ่นของแต่ละแห่ง โปรดดูตารางต่อไปนี้ซึ่งแสดงตัวอย่างสำหรับบางประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท้องถิ่น (ณ เดือน กรกฎาคม 2018, ไม่รับประกันความสมบูรณ์, ความเป็นจริง และความถูกต้อง)

ประเทศ

ค่าแรงดันติดตั้งสูงสุด

Standard

Germany

Pop Pressure: 330 kpa (3,3 บาร์) / 48 psi
Seating Pressure: 400 kpa (4,0 บาร์) / 58 psi

WDK

USA/CAN

275 kpa (2,75 บาร์) / 40 psi

RMA/USTMA

Brazil

275 kpa (2,75 บาร์) / 40 psi

ALAPA

Japan

300 kpa (3,0 บาร์) / 44 psi

JATMA

 • เมื่อติดตั้งยางอย่างถูกต้องแล้วให้ปรับแรงดันให้เหมาะสมกับแรงดันที่กำหนดโดยผู้ผลิตรถยนต์ 

ยางรันแฟลต (SSR):

 • เนื่องจากมีเทคโนโลยีพิเศษที่เกี่ยวข้อง ยางรัยแฟลต SSR อาจสามารถติดตั้งได้และสามารถถอดออกได้โดยการฝึกอบรมเฉพาะที่ได้รับการรับรองจาก Continental รายละเอียดคำแนะนำสำหรับการติดตั้ง / วิดีโอสำหรับยางรันแฟลต SSR มีอยู่ที่ www.conti-ssr.com   

 

ติดต่อ:

Technical Customer Services Tires

Email: technical.bulletin.tires@conti.de