ผลิตภัณฑ์สำหรับรถบรรทุกและรถบัส

stage_150years

ยางสำหรับพาหนะที่ใช้ในเชิงพาณิชย์

CVT_bu_about_us

ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยยางสำหรับ รถบรรทุก รถบัส และยางพิเศษเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ หน่วยธุรกิจของเราเริ่มพัฒนาจากผู้ผลิตยางไปสู่ผู้ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาง รวมทั้งนำเสนอบริการและการแก้ปะญหา เช่น ContiLifeCycle™, ContiPressureCheck™ และ Conti360° ซึ่งสามารถช่วยให้ลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับยางรถบรรทุกและรถบัส


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับยางพิเศษเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์