ผลิตภัณฑ์สำหรับรถบรรทุกและรถบัส

stage_150years

LifeCycle™: นำยางเก่ากลับมาใช้ใหม่เพื่อโลกที่สะอาดยิ่งขึ้น

คอนติเนนต้องการที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาไปจนถึงการผลิต ซึ่งทำให้ได้ Continental LifeCycle™หรือยางที่เป็นมิตรกับ.

Image

สิ่งแวดล้อม ยางหล่อดอกชนิดเเข็งนี้ทำมาจากโครงยางที่ผ่านการคัดเลือกโดยอ้างอิงถึงคุณภาพและ มาตรฐานจากคอนติเนนทัล จากการตรวจสอบด้วยวิธีนี้ ทำให้ยางรถยนต์ที่ใช้งานประมาณ 65% สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ มีเพียงแค่35% เท่านั้นที่ต้องทำจากวัสดุดิบใหม่
ขั้นตอนอื่นๆในกระบวนการผลิต ContiLifeCycleเหมือนกันกับขั้นตอนอื่นในการผลิตของยางรถใหม่ของคอนติเนนทัล การทดสอบและควบคุมคุณภาพที่ทันสมัยพร้อมด้วยการผลิตยางที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพเยอรมันจะมีราคาที่ถูกกว่า.

การนำโครงยางกลับมาใช้อีกสามารถลดปริมาณพลังงานและวัสดุในกระบวนการผลิตยางได้ ความร่วมมือของลูกค้า ในการรีไซเคิลจะช่วยลดจำนวนของเศษยางที่ต้องการกำจัดรวมทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ ดังนั้น LifeCycle ของคอนติเนนทัล จึงช่วยปกป้องธรรมชาติ และประหยัดค่าใช้จ่าย.