ผลิตภัณฑ์สำหรับรถบรรทุกและรถบัส

stage_150years

จากผู้ผลิตยางรถสู่ผู้ผลิตสู่การเป็นผู้ให้บริการแก่ปัญหาต่างๆ

เราเริ่มจากการผลิตยางรถยนต์เพราะเราชื่นชอบการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตยางที่ใช้กับพาหนะในเชิงพาณิชย์  จึงทำให้เรามีความยากที่จะผลิตยางที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ดังนั้นเราถึงพัฒนาการบริการยางรถและเครื่องมือดิจิทัลต่างๆขึ้นมา รวมทั้งแผนงานของเราในอนาคต ซึ่งทุกคนสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเอง

เริ่ม
CGI_Animation_Truck_DigitalWorld