ผลิตภัณฑ์สำหรับรถบรรทุกและรถบัส

stage_150years

ContiLifeCycle™

โรงงาน ContiLifeCycle

Image

โรงงาน ContiLifeCycle บริษัทได้รวมเอาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยสำหรับการหล่อดอกยางของรถบัสและรถบรรทุก เข้ากับหน่วยธุรกิจยางรีไซเคิลขนาดอุตสาหกรรม


อ่านเพิ่มเติม

โรงงาน CLC ในฮันโนเวอร์ได้ก่อกำหนดมาตรฐานใหม่

โรงงาน ContiLifeCycle เป็นสถานที่ผลิตทั่วโลกที่รวมการรีไซเคิลและหล่อดอกยางไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม