ผลิตภัณฑ์สำหรับรถบรรทุกและรถบัส

stage_conti360°_TT

Conti360° Fleet Services

การแก้ไขปัญหาพาหนะ

ContiPressureCheck™

ContiPressureCheck

ระบบ ContiPressureCheckจะวัดความดันและอุณหภูมิของยางทั้งหมดบนรถของคุณอย่างต่อเนื่อง

เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานโดยรวม


อ่านเพิ่มเติม

ContiConnect™

Digital Tire

วิธีการของเราสำหรับการตรวจสอบแรงดันลมยางของพาหนะหลายคันจากระยะไกล

อ่านเพิ่มเติม

ContiLifeCycle™

ContiLifeCycle

ยางรถบรรทุกContinentalหลายชีวิต

อ่านเพิ่มเติม