ผลิตภัณฑ์สำหรับรถบรรทุกและรถบัส

stage_CLC_TT

ContiLifeCycle™

ContiLifeCycle™

Our tyres live longer

ContiLifeCycle

ยางรถบรรทุกคอนติเนนทอล ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สำหรับทุกธุรกิจ

ข้อเท็จจริง

ยางรถบรรทุกคอนติเนนทอลถูกออกแบบมาให้ใช้งานคุ้มค่ามากที่สุดตลอดอายุการใช้งาน เทคโนโลยี ContiLifeCycle™ ซึ่งรวมถึงยางใหม่ การหล่อดอกยางพรีเมียมและการจัดการปัญหา รวมทั้ง ContiCasingManagement


ContiLifeCycle สามารถยืดอายุของยาง จึงช่วยลดต้นทุนยาง

การซื้อยางหล่อดอกนอกจากจะลดงบประมาณการซื้อยางแล้วยังช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม
การนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่ช่วยประหยัดพลังงานและวัสดุดิบที่ยังไม่ถูกใช้ การใช้งานดครงยางมากกว่าหนึ่งครั้งยังสามาถช่วยลดจำนวนยางเก่าได้

New_Continental_Tires

ยางคอนติเนนทอลใหม่

ยางคอนติเนนทอลใหม่-สร้างให้มีอายุการใช้งานที่มากขึ้น

ทุกเส้นทางนั้นแตกต่างกัน ซึ่งก็เหมือนกับการขนส่งที่ต่างกัน เราจึงได้พัฒนายางรถบรรทุกคอนติเนนทอลให้เหมาะสมกับลักษณะการขนส่งที่แตกต่าง ซึ่งทำให้แต่ละธุรกิจสามารถแสดงศักยภาพสงสุดในการประหยดค่าใช้จ่ายของยานพาหนะ

โครงยางของคอนติเนนทอลทำให้ยางรถเราคุ้มค่าเพราะสร้างขึ้นด้วยประสิทธิภาพการเสริมแรงเพื่อให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้มีความทนทานของโครงสร้างที่โดดเด่น แข็งแกร่ง

ดังนั้นโครงยางคอนติเนนทอลจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะเป็นวัสดุดิบที่มีสามารถนำมาหล่อดอกยางได้ การนำโครงยางกมาใช้ใหม่ ไม่เพียงแค่ช่วยประหยัดทรัพยากรโลกแต่ประหยัดงบประมาณอีกด้วย


Casing_Management

ContiCasingManagement™

ContiCasingManagement™ การบริการที่คุ้มค่าอย่างไม่น่าเชื่อ

การซื้อยางรถบรรทุกคอนติเนนทอลให้ผบตอบแทนอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงเพราะยางของเรามีคุณภาพที่โดดเด่นและอายุการใช้งานยาวนาน ContiCasingManagement ของช่วยให้สามารถควบคุมรายจ่ายได้ตลอดอายุการใช้งานของยาง

ContiCasingManagement ใช้วิธีที่มีมาตรฐานเดียวกันในการดูแลของกระบวนการจัดการโครงยางทั้งหมด เช่น สามารถใช้ระบบการจัดการโครงยางออนไลน์ของเราเพื่อตรวจสอบคลังเก็บโคงยาง และตัดสินใจในเวลาที่คุณต้องการว่าจะจดการกับยางที่ใช้แล้วอย่างไรเช่น ขาย หล่อดอกยาง หรือเก็บไว้ต่อไป ดังนั้นกลุ่มยานยนต์ของคุณและคุณมีความยืดหยุ่นและความโปร่งใสสูงสุด


ContiCasingManagement™:

  • การเก็บรวบรวมโครงยาง
  • การตรวจสอบ/ประเมินราคาโครงยาง
  • การทำลาย

Retreading_CLC

การหล่อดอก

ContiTread เป็นดอกยางพรีเมี่ยมสำหรับหล่อดอกยางแบบเย็น

ดอกยางนี้ถูกผลิตเฉพาะกับองค์ประกอบที่เหมาะสมของคอนติเนนและโพรไฟล์ การเลือกวิธีนี้ทำให้ได้โครงร่างใหม่และลดค่าใช้จ่ายได้

เมื่อใช้โครงยางคอนติเนนทอลและเทคโนโลยีที่ดีจะทำให้ได้การหล่อดอกยางที่ดีที่สุด
การหล่อดอกยาง ContiTread สามารถประยุกต์ใช้กับการใช้งานกับโครงยางอื่นๆได้

วิธีการแก้ปัญหาดอกยางที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ TecnoTread รวมการออกแบบดอกยาง และหล่อดอกยางเพื่อให้ยางใหม่ที่ไม่แพงและสามารถใช้กับพาหนะที่และลักษณะงานที่แตกต่างกันได้

Cold retreading

การใช้วิธีการหล่อเย็น ดอกยางที่ถูกออกแบบและมาจากกระบวนการวัลคาไนเซชันจะนำมาประยุกต์เข้ากับโครงยางที่เตรียมไว้
ดอกยางนี้จะอยู่ภายใต้แรงเค้นตลอดเวลาพร้อมด้วยชั้นยางที่ยังไม่มีแรงยึดจากกระบวนการวัลคาไนเซชัน เมื่อนำมาวางบนโครงยางที่ได้รับการบัฟฟิ่ง (Buffing)แล้ว จากนั้นแรงตึงจะทำให้กระบวนการวัลคาไนเซชันเข้าได้อย่างดีกับผิวหน้าของยางและทำให้ชิ้นส่วนต่างๆหลอมรวมเข้ากันได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ยางอยู่ในการอบความร้อน (curing chamber) จากนั้นยางที่เตรียมไว้จะ “ถูกแพค” ลงในหลอดบ่ม (envelope) และบ่มภายใต้แรงกดดันใน autoclave


ECE 109

กฎระเบียบอีซีเลขที่ 109 กำหนดมาตรฐานการอนุมัติการผลิตดอกยางหล่อดอกประเภทอัดลมเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง
กฎระเบียบนี้กำหนดมาตรการการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่มีการบังคับสำหรับธุรกิจการหล่อดอกยาง ตั้งแต่เดือนกันยายน ปีพ.ศ. 2549 เพื่อให้แน่ใจว่ายางรถหล่อดอกยางมีคุณภาพสูง