ผลิตภัณฑ์สำหรับรถบรรทุกและรถบัส

stage_image1_lg

เกี่ยวกับเรา

บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ ชั้น 16 โซนเซาท์วิง ถนนพระราม 9  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ประเทศไทย


Phone: +662 232 1800

Fax: +662 232 1840

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวศิริวรรณ คูอัมพร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์: ทะเบียนนิติบุคคล 0105552039776

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105552039776

หัวข้อ ที่เกี่ยวข้อง