ผลิตภัณฑ์สำหรับรถบรรทุกและรถบัส

stage_150years

ฉลาก TISI

มอก. 2721-2560

ประกาศใช้มาตรฐาน มอก. 2721-2560 และการแสดงเครื่องหมาย


  • ตามพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสูบลม ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานที่ มอก. 2721-2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
  • ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5036 (พ.ศ.2561) กำหนดให้ยางทุกเส้นต้องแสดงเครื่องหมายและฉลากค่าระดับของยางตามที่ทดสอบได้

เครื่องหมายและฉลากค่าระดับ

1. ค่าระดับเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน (dB)

2. ค่าดัชนีของการยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก

3. ค่าสัมประสิทธิ์ของความต้านทานการหมุน

4. ประเภทยาง แบ่งได้เป็น C1, C2 และ C3

5. การรับรองตามข้อกำหนดในระดับที่ 2

6. เครื่องหมายและเลขที่มาตรฐานที่ต้องเป็นตามมาตรฐานบังคับและได้รับการรับรอง

มีทั้งหมด 7 ระดับ จาก G (มีประสิทธิภาพน้อยสุด) ถึง A (มีประสิทธิภาพมากที่สุด)


ผลกระทบอาจแตกต่างกันไปตามยานพาหนะและสภาพการขับขี่ แต่ความแตกต่างระหว่างระดับ G และระดับ A สำหรับยางอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้มากถึง 7.5%* และมากขึ้นในกรณีของรถบรรทุก

มีทั้งหมด 7 ระดับ จาก G (มีประสิทธิภาพน้อยสุด) ถึง A (มีประสิทธิภาพมากที่สุด)


ผลกระทบอาจแตกต่างกันไปตามยานพาหนะและสภาพการขับขี่ แต่ความแตกต่างของการเบรกระหว่างระดับ G และระดับ A อาจทำให้ระยะเบรกสั้นลงได้มากถึง 30% (เช่นสำหรับรถยนต์นั่งทั่วไป ที่ความเร็ว 80 กม. / ชม. อาจทำให้ระยะเบรกสั้นลงสูงสุด 18 ม.) *

นอกเหนือจากค่าเสียงรบกวนที่แสดงแล้ว  ยังแสดงประสิทธิภาพเสียงรบกวนของยางโดยแบ่งตามแถบสีดำ 3 แถบบนสัญลักษณ์ : แถบดำ 3 แถบ แสดงว่าค่าเสียงรบกวนมีค่ามากกว่าค่าที่กำหนด, แถบดำ 2 แถบ แสดงว่าค่าเสียงรบกวนมีค่าระหว่างค่าที่กำหนดจนถึงต่ำกว่า 3dB และ แถบดำ 1 แถบ แสดงว่าค่าเสียงรบกวนมีค่าต่ำกว่าค่าที่กำหนดมากกว่า 3 dB