ผลิตภัณฑ์สำหรับรถบรรทุกและรถบัส

stage_150years

ยางรถบัสและรถโค้ช: ผู้โดยสาร

การขับขี่ที่ปลอดภัย

ประสบความสำเร็จได้ในทุกเส้นทาง

การบริการของรถประจำทางและรถโค้ชเป็นวิธีการขนส่งที่น่าเชื่อถือ มีความยืดหยุ่น และประหยัดค่าใช้จ่ายบนท้องถนนในยุโรป ผู้โดยสารที่สัญจรไปมาเลือกใช้รถบัสเป็นทางเลือกแทนรถส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับการจราจรที่คับคั่งในตัวเมืองในแต่ละวัน


ยางที่ออกแบบมาสำหรับผู้โดยสารได้รับการปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมการขนส่งผู้โดยสาร

ภาพรวมแอปพลิเคชัน


People Segment Overview