ผลิตภัณฑ์สำหรับรถบรรทุกและรถบัส

stage_people_TT
ยางรถบัสและรถโคช: เกี่ยวกับเรา

Conti Urban HA3

Urban_HA3_22.5

เพลาทั้งหมด

ตัวเมือง

ยางสำหรับรถโดยสารและรถบรรทุก สำหรับการใช้งานในเมือง


ข้อเท็จจริง

New content item
  • ยางดอกลึกเป็นพิเศษ สำหรับการใช้งานระยะทางสั้นๆ ถึงปานกลาง 
  • ดอกยางที่กว้างขึ้น และลายดอกยางที่ออกแบบเป็นพิเศษ (Interlock) ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการเข้าโค้งที่ดีเยี่ยม
  • หน้ายางที่กว้างขึ้น 20%* ช่วยเพิ่มอายุการใช้งาน สำหรับการขับขี่ในเมือง
  • ความหนาแน่นของเส้นลวดในโครงยางที่มากขึ้น เพิ่มความทนทานของแก้มยาง ลดโอกาสการเกิดความเสียหายบริเวณแก้มยาง
  • โครงยางที่แข็งแรงขึ้น เพิ่มโอกาสการหล่อดอกยางได้มากขึ้น


* เปรียบเทียบกับ HSU1